Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ένα "πολύ" πριν το "λίγο"...
Ζωή μου ερριμμένη γύρω από το «δεν».
«Α» μου. Στερητικό μου.
Ζωή μου ειρημένη από το «ίσως».
Πόσο δε σε ξέρω. Πόσο δε σε θέλω.
Πόσο δε μου φθάνεις. Πόσο μου περισσεύεις.
Πόσο με περισσεύεις.

1 σχόλιο: